ติดต่อเรา

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัดเลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 30 และชั้น 33ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ปรึกษาด้านโภชนาการ สุขภาพเด็กและผู้ใหญ่ หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์แอ๊บบอตได้ที่Abbott Cares Line : 02-252-2448ในเวลาทำการ 08.30-17.30 น. จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อสอบถามและแสดงความคิดเห็น

Contact Us

Abbott-contact-map
Privacy Policy
Terms of Use