เช็กพัฒนาการของลูกน้อย

เช็คลิสต์พัฒนาการของเบบี๋เป็นไปตามช่วงวัยหรือไม่ แล้วมาร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ต่อการเติบโตของลูกน้อยกันค่ะ

เด็กๆ แต่ละคนมีความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และก็ไม่ใช่ว่า พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กทุกคนจะเป็นไปในทิศทางและเวลาเดียวกัน การพัฒนาของร่างกายและสติปัญญานั้นอาจมีกลไกชี้วัด 3 ประการให้พวกเราสังเกต ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางสังคม และพัฒนาการทางการสื่อสาร หรือด้านภาษา การศึกษาข้อมูลเรื่องพัฒนาการของลูกน้อย อาจช่วยให้คุณพ่อและคุณแม่สร้างเครื่องมือ หรือทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและความสนใจของลูกให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยได้ด้วยค่ะ

อายุ 1-2 ปี

 • พัฒนาการทางร่างกาย เริ่มต้นขยับจากการนั่งเป็นพยายามยืนด้วยตัวเอง
 • เริ่มก้าวเดิน
 • โยนลูกบอลได้
 • ดื่มจากแก้วน้ำได้
 • เริ่มต่อบล็อกเป็นรูปทรง และ-รู้จักต่อให้มีความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
 • เต้น และขยับร่างกายไปตามจังหวะ หรือเสียงเพลง
 • พัฒนาการทางสังคม เล่นข้างๆ เพื่อน ได้ แต่อาจจะยังไม่เล่นด้วยกัน
 • รับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ และเริ่มรับประทานอาหารด้วยตัวเองได้โดยใช้มือหยิบเข้าปาก
 • เลียนแบบท่าทางของพ่อแม่
 • พัฒนาการด้านภาษา ออกเสียงคำต่างๆ ได้ประมาณ 10 คำ แต่เข้าใจภาษา
 • พยายามพูดเป็นประโยคแต่อาจจะยังประกอบประโยคไม่ถูกต้อง
 • รู้จักท่าทางต่างๆ และรู้จักการชี้ เพื่อบอกความต้องการของตัวเองได้

อายุ 2-3 ปี

 • พัฒนาการทางร่างกาย กล้ามเนื้อมันเล็กเริ่มทำงานดีขึ้น สามารถถือดินสอ ระบายสี หรือเริ่มหยิบจับช้อนส้อม
 • ชอบวิ่ง คลาน และกระโดด
 • ต่อจิ๊กซอว์แบบง่ายๆ ได้
 • สามารถใส่ และ ถอด เสื้อผ้าของตัวเองได้เป็นบางครั้ง
 • พัฒนาการทางสังคม เล่นคนเดียวได้อย่างมีสมาธิ
 • รู้จักเล่นกับเด็กคนอื่นๆ บ้าง แต่ยังไม่รู้จักการแบ่งปันของเล่นแก่กัน
 • ชอบเล่นบทบาทสมมติ
 • รู้จักการแสดงความเห็นอกเห็นใจ
 • พัฒนาการด้านภาษา เริ่มพูดเป็นประโยค 2-4 คำ
 • มีความอยากรู้อยากเห็น และเริ่มตั้งคำถาม
 • เริ่มมีความเข้าใจเชิงกายภาพ ความร้อน ความเย็น
 • รู้จักตัวเลขสอง หรือ จำนวนของสองสิ่ง

เล่นสนุกๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูก

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อสำหรับเบบี๋วัยเตาะแตะ

 • นำของเล่นชิ้นโปรดมาวางไวบนพื้น และให้เด็กน้อยคืบ หรือคลานไปคว้ามาด้วยตัวเอง
 • ใช้ชอล์ค หรือสีเทียน ลากเส้นลงบนกระดาษขนาดใหญ่
 • เล่นเกมส์จับคู่ภาพเรขาคณิต
 • ให้ลูกรับประทานอาหารที่มีภาชนะรองรับ และป้อนอาหารลูก

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางสังคม

 • เล่นบทบาทสมมติ หรือชักชวนให้ลูกลองเล่นเลียนแบบพ่อแม่
 • สอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันของเล่น ให้รู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับ

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร และภาษา

 • สอนให้รู้จักเรียกชื่อ รูปทรงเรขาคณิต สัตว์ และให้ลูกหัดเปล่งเสียงพูด
 • ถามคำถามให้ลูกตอบ
abbottcares.mobile

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

0-2252-244808.30 น. - 17.30น. จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Policy
Terms of Use