เทรนด์ล่าสุด การดูแลภูมิคุ้มกันของลูกด้วย 2'- FL HMO

เทรนด์ล่าสุด การดูแลภูมิคุ้มกันของลูกด้วย 2'- FL HMO

ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่สมบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่จึงเจ็บป่วยได้ง่าย เด็กที่ดื่มนมแม่จะได้รับสารอาหารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ เหล่านี้ไปโดยอัตโนมัติ เพราะธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้น้ำนมแม่มีสารอาหารที่เหมาะกับลูกอย่างครบถ้วนมากที่สุด ทำให้เด็กที่ดื่มนมแม่จึงแข็งแรงและสุขภาพที่ดี


ปัจจุบันจากงานวิจัยจึงทำให้พบว่าสาเหตุที่เด็กดื่มนมแม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ส่วนหนึ่งมาจากการที่นมแม่มี Human Milk Oligosaccharides (HMOs) องค์ประกอบที่มีมากเป็นอันดับที่3 รองจากคาร์โบไฮเดรตและไขมัน พบในน้ำนมของมนุษย์เท่านั้น HMOs มีบทบาทช่วยการเจริญเติบโตที่ดีของจุลินทรีย์ในลำไส้ และส่งเสริมการเริ่มต้นที่ดีของระบบภูมิคุ้มกัน โดย HMOs ในนมแม่มากกว่า 150 ชนิด ซึ่ง 2’- Fucosyllactose หรือ 2'-FL HMO เป็นชนิดที่พบมากที่สุดและพบในน้ำนมของมนุษย์เท่านั้น จึงเป็นที่สนใจของนักวิจัยที่จะนำเอา 2’-FL HMO มาเติมเต็มในโภชนาการต่อเนื่องของเด็ก เพื่อให้คุณค่าใกล้เคียงนมแม่มากที่สุด

ผลการศึกษาชี้ประโยชน์ของ 2'-FL HMO- Similac 3

ผลการศึกษาชี้ประโยชน์ของ 2'-FL HMO ช่วยให้ลูกแข็งแรง

พบว่ากลไกการทำงานของ 2’-FL HMO ที่มีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารและระบบภูมิคุ้มกัน คือ

  1. การที่ 2’-FL HMO มีโครงสร้างเป็นใยอาหารชนิดพิเศษที่ไม่ละลายน้ำ ทำหน้าที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ให้เจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  2. 2’-FL HMO ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารและมีความสามารถที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ไหลเวียนไปทั่วร่างกาย เพื่อไปทำหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้

และยืนยันด้วยผลการศึกษาว่า นมผงสูตรที่เติม 2'-FL HMO ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานดี ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีใกล้เคียงกับนมแม่ได้ การค้นพบนี้จึงนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการในเด็กและโอกาสในการเจริญเติบโตที่ดี และไม่มีอุปสรรคด้านสุขภาพมาขัดขวางพัฒนาการในการเรียนรู้ ช่วยให้ลูกพร้อมเรียนรู้ได้เร็วกว่า

abbottcares.mobile

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

0-2252-244808.30 น. - 17.30น. จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Policy
Terms of Use