น้ำหนักคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้นมาจากไหนบ้าง

ประมาณการณ์ของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น น้ำหนักลูกเท่าไหร่ และน้ำหนักแม่เท่าไหร่ ทั้งนี้น้ำหนักของคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ละคนแตกต่างกันตามดัชนีมวลกายก่อนที่จะตั้งครรภ์

  • ปริมาณเลือด ของเหลว และโปรตีนที่เพิ่มขึ้น: 3.5 กิโลกรัม
  • หน้าอกและการเก็บพลังงาน: 3 กิโลกรัม
  • มดลูก: 1 กิโลกรัม
  • รก: 1 กิโลกรัม
  • ทารก: 3.5 กิโลกรัม
  • น้ำคร่ำ: 1 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง

- Health Canada. Healthy Weight Gain During Pregnancy. 2012.

abbottcares.mobile

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

0-2252-244808.30 น. - 17.30น. จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Policy
Terms of Use