ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ www.simstrongmom.com

นโยบายเหล่านี้มีผลใช้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอื่นๆ กรุณาคลิกตรงนี้เพื่อดูข้อมูลที่ใช้บังคับ

การเข้าสู่ simstrongmom.com ของท่าน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจปรับปรุงโดยแอ๊บบอตเป็นครั้งคราว โดยปราศจากการแจ้งให้ท่านทราบ การเข้าสู่ หรือการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอตซึ่งได้ถูกรวมไว้ กับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ด้วยประการฉะนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจมีขึ้น การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หลังจากที่แอ๊บบอตได้ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวหรือไม่พอใจกับเว็บไซต์นี้ ให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้)

abbottcares.mobile

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

0-2252-244808.30 น. - 17.30น. จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Policy
Terms of Use