ควรเลือกนมสูตรไหนเมื่อลูกไม่สบายท้อง

ตรวจทานและเรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อลิสรา ดำรงมณี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับ


อาหารหลักที่สำคัญและดีที่สุดสำหรับทารก คือ นมแม่ แต่ถ้าคุณแม่มีข้อจำกัดซึ่งไม่สามารถให้นมลูกได้ หรือให้ได้ไม่เพียงพอ การเลือกนมผสมเสริมให้ลูกน้อย ก็มีความสำคัญ คุณแม่ควรเลือกนมที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงนมแม่มากที่สุด เพื่อให้ลูกมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม มีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ และมีสุขภาพที่แข็งแรง


ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารพบได้มากกว่า 50% ของทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน1 โดยทารกอาจมีอาการไม่สบายท้อง แน่นท้อง ท้องอืด แหวะนม เนื่องจากการทำงานของระบบทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร ของทารกยังไม่สมบูรณ์ การย่อยหรือดูดซึมอาหารจึงยังทำได้ไม่เต็มที่


นมสูตรย่อยง่ายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทารกที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและคุณแม่อาจไม่สามารถให้นมแม่ได้ เนื่องจากนมสูตรย่อยง่ายมีส่วนประกอบที่ช่วยในการย่อยและเหมาะกับระบบทางเดินอาหารที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ จึงไม่ทำให้ลูกเกิดอาการไม่สบายท้อง ท้องอืด ท้องผูก หรือแหวะนม ควรพิจารณาส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญร่วมด้วย ได้แก่

โปรตีนเวย์ที่ผ่านการย่อยบางส่วน (Partially Hydrolyzed Whey Protein)

จะช่วยให้โปรตีนถูกดูดซึมได้ง่าย ลดการเกิดท้องอืด ไม่สบายท้อง หรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่าย นอกจากนี้โปรตีนเวย์ที่ผ่านการย่อยบางส่วนยังมีรสชาติที่ดีกว่าโปรตีนเคซีนที่ผ่านการย่อยบางส่วนอีกด้วย2

  • มีปริมาณแลคโตสน้อย

    เพื่อช่วยให้ดูดซึมได้ง่าย ช่วยลดอาการท้องอืด
  • ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มโอเลอิน

    เพื่อช่วยให้อุจจาระนิ่ม ลดภาวะอาการท้องผูก
  • มีสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมอง

    เช่น ดีเอชเอ (DHA) ลูทีน (Lutein) และวิตามินอี (Vitamin E) เป็นต้น

จากงานวิจัยพบว่า นมสูตรย่อยง่ายมีส่วนช่วยลดอาการแหวะนม โคลิค อาการไม่สบายท้อง และอาการท้องอืดได้3 เมื่อลูกสบายท้อง คุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจและมั่นใจได้ว่าลูกจะมีแนวโน้มของพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สมอง และอารมณ์ที่ดีสมวัย เพื่อเติบโตไปในวันข้างหน้าอย่างแข็งแรงสมบูรณ์

ข้อมูลอ้างอิง

1 S. Daelemans, L. Peeters, B. Hauser, Y. Vandenplas. (7 September 2018) Recent advances in understanding and managing infantile colic. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium

2 C. Martin, P. Ling, G. Blackburn. (11 May 2016) Review of Infant Feeding: Key Features of Breast Milk and Infant Formula. Department of Neonatology and Division of Translational Research, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School: Boston, USA

3 S.Wu, D. Ding, A. Fang, P. Chen,S.Chen,L. Jing, Y. Chen, H. Zhu. (16 November 2017) Growth, Gastrointestinal Tolerance and Stool Characteristics of Healthy Term Infants Fed an Infant Formula Containing Hydrolyzed Whey Protein (63%) and Intact Casein (37%): A Randomized Clinical Trial. Department of Nutrition, School of Public Health, Sun Yat-sen University and Department of Statistics and Epidemiology, School of Public Health, Sun Yat-sen University: Guangzhou, China

abbottcares.mobile

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

0-2252-244808.30 น. - 17.30น. จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Policy
Terms of Use