ก้าวให้ใกล้ไปอีกขั้นกับ 2’-FL HMO นวัตกรรมโภชนาการเด็กรายแรกของโลกจากแอ๊บบอต

ก้าวให้ใกล้ไปอีกขั้นกับ 2’-FL HMO นวัตกรรมโภชนาการเด็กรายแรกของโลกจากแอ๊บบอต

ตลอด 125 ปีของ Abbott ที่มุ่งมั่นค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการส่งเสริมโภชนาการที่ดีของเด็กทั่วโลกที่เป็นพื้นฐานสำคัญให้เด็กมีการเจริญเติบโต พัฒนาการตามวัย และมีสุขภาพที่ดี


โดยเฉพาะโภชนาการต่อเนื่องจากนมแม่ เราทุกคนรู้ดีว่านมแม่ดีที่สุดและเป็นแหล่งเริ่มต้นของภูมิคุ้มกันของลูกน้อย เพราะในนมแม่ประกอบไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดที่มีคุณประโยชน์สำคัญแก่ลูกน้อย เด็กทุกคนจึงควรได้ดื่มนมแม่นานที่สุด สถาบันวิจัยโภชนาการแอ๊บบอตใช้เวลามากกว่า 15 ปีริเริ่มศึกษาวิจัยลงลึกถึงส่วนประกอบสำคัญที่พบเฉพาะในนมแม่ที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของลูกน้อยที่เรียกว่า Human Milk Oligosaccharides (HMOs)

นมแม่ พลังแห่งชีวิต

ภายใต้คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนมแม่ จากการวิจัยพบ Human Milk Oligosaccharides (HMOs) เป็นองค์ประกอบสำคัญมีปริมาณมากเป็นอันดับ 3 ในนมแม่พบในน้ำนมของมนุษย์เท่านั้น นักวิจัยเชื่อว่า HMOs มีบทบาทเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีให้เพิ่มจำนวนในลำไส้ และยังมีความสามารถกระตุ้นเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันโดยการผ่านตรงเข้าสู่กระแสเลือด HMOs ในนมแม่นั้นมีมากกว่า 150 ชนิด ซึ่งจากการวิจัยพบว่า 2’- Fucosyllactose หรือ 2'-FL เป็น HMOs ชนิดที่พบในสัดส่วนมากที่สุด ดังนั้น 2'-FL จึงเหมาะที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร และระบบภูมิคุ้มกันของเด็ก


2’-FL ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี เริ่มต้นที่ลำไส้

จากการทุ่มเทค้นคว้าวิจัยของ Abbott เกี่ยวกับ 2’-FL ได้มีผลงานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากกว่า 20 ฉบับยืนยันถึงประโยชน์ของ 2’-FL พบว่าในระยะเวลา 6 สัปดาห์ กลุ่มเด็กที่ได้รับนมที่มีส่วนผสมของ 2'-FL มีจำนวนของโปรตีนในระบบภุมิคุ้มกันใกล้เคียงกับเด็กกลุ่มที่ได้รับนมแม่ และอีกการศึกษายังพบว่า 2'-FL มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจของเด็กได้อีกด้วย


นอกจากส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ยังมีงานวิจัยที่เป็นที่สนใจของวงการแพทย์คืองานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Nutrition ที่แสดงผลว่ากลุ่มเด็กที่ได้รับนมที่มีส่วนผสมของ 2'-FL มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับเด็กกลุ่มที่ได้รับนมแม่ โดยตรวจพบระดับพรีไบโอติกในเลือดและในปัสสาวะเท่าๆกัน


ครั้งนี้จึงเป็นความก้าวหน้าในนวัตกรรมของโภชนาการเด็กที่ Abbott ได้พัฒนานมสูตรที่มี 2'-FL เป็นรายแรกของโลก ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่เด็กควรได้รับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณแม่ได้มั่นใจว่าลูกน้อยจะพร้อมเรียนรู้ด้วยภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและสุขภาพของลำไส้ที่ดีตั้งแต่ในช่วงแรกของชีวิต

abbottcares.mobile

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

0-2252-244808.30 น. - 17.30น. จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

แนะนำ ปรึกษาโภชนาการและสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Policy
Terms of Use